Skip to main content

Kind zijn.
De basis
voor later.

Zoople biedt peuter- en buitenschoolse opvang voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar op verschillende locaties door heel Beverwijk en Wijk aan Zee.

Inschrijven

Over Zoople

Bij ons kunnen peuters en kinderen zichzelf zijn en ontdekken. Spelenderwijs leren en plezier staan bij ons centraal.

Onze mensen

Locaties

Onze acht peuteropvang locaties bieden al meer dan dertig jaar een vertrouwde, veilige en vooral leuke plek voor kinderen van 2-4 jaar. Daarnaast bieden we ook buitenschoolse opvang.

Bekijk locaties

Praktische informatie

Alle handige informatie die je nodig hebt over inschrijven, tarieven en de gang van zaken binnen Zoople Beverwijk.

Praktische informatie

Voor wie is Zoople

Samen ontwikkelen, plezier beleven en gewoon kind zijn

Zoople is er niet alleen voor het kind, maar voor het hele gezin. Hoe beter de band is met de ouder, hoe meer we kunnen betekenen voor het kind. Ook familie en de buurt proberen we zoveel mogelijk te betrekken. It takes a village to raise a child? Ja, daar geloven we oprecht in. Daarom zijn onze locaties allemaal middenin de wijken en zoeken we actief de verbinding met verschillende groepen in de buurt.

Wij staan voor een wereld waarin iedereen samenleeft en kansen krijgt. Dat drijft ons om kinderen te helpen ontwikkelen, opvoeden en plezier te laten beleven. Door ze (samen) te laten spelen en leren geven we ze een stevige basis en proberen we tegelijkertijd hun wereld te vergroten en te verdiepen. Zonder te moeten presteren: gewoon kind mogen zijn, is ook van waarde. Dat is misschien wel het allerbelangrijkst!

Over ons
Hoe werken wij

Veiligheid, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid

Kinderen leren van nature, maar niet vanzelf. Onze locaties bieden de kinderen de mogelijkheid om zich in eigen tempo te ontwikkelen. We richten ons in eerste instantie op dat het kind zich veilig voelt in de groep, zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig kan zijn naar zijn omgeving. Pas dan wordt leren en ontwikkelen mogelijk én leuk. We bieden daarbij een rijke speel-leeromgeving, die aansluit bij de interesses en behoeften van de kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat het kind vanaf jonge leeftijd leert omgaan met andere kinderen en volwassenen. In de dagelijks praktijk is het handelen van pedagogisch medewerkers daarop gericht. In alle peuteropvang locaties wordt gewerkt met een VVE-programma Uk&Puk (VVE = voor- en vroegschoolse educatie). Dit is ontwikkeld voor extra taalstimulatie voor een goede start op de basisschool. Peuters die extra taalondersteuning nodig hebben kunnen met een doorverwijzing van het consultatiebureau twee extra dagdelen terecht op de peuteropvang.

Ontwikkeling stimuleren betekent voor ons dan ook observeren, volgen, signaleren, bijsturen, begeleiden, stimuleren, meedenken en meedoen.

Praktische informatie

“De pedagogisch medewerkers zorgen voor een warme en ontspannen sfeer in de groep waardoor mijn kind er met plezier naar toe gaat”