Skip to main content

Kind zijn.
De basis
voor later.

Bij Zoople mogen kinderen kind zijn en zichzelf ontwikkelen door te spelen. Ons team aan pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit op een manier die past bij hun belevingswereld.  

Over ons

Visie Zoople

Kinderen leren van nature, maar niet vanzelf. Onze locaties bieden de kinderen de mogelijkheid om zich in eigen tempo te ontwikkelen. We richten ons in eerste instantie op dat het kind zich veilig voelt in de groep, zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig kan zijn naar zijn omgeving. Pas dan wordt leren en ontwikkelen mogelijk én leuk. We bieden daarbij een rijke speel-leeromgeving, die aansluit bij de interesses en behoeften van de kinderen.

Onze mensen

Het gezicht van Zoople

De pedagogisch medewerkers van Zoople zijn door hun opleiding en ervaring experts in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ze weten als geen ander hoe de kinderen zich thuis te laten voelen en hen te stimuleren om de wereld om hen heen te ontdekken.

Alle medewerkers op de peuteropvang hebben de VVE bevoegdheid en werken volgens de VVE-methode Uk&Puk. Jaarlijks volgen ze bijscholing over didactische en pedagogische onderwerpen. Iedere medewerker en stagiaire is in bezit van een verklaring omtrent gedrag en is gekoppeld aan het personenregister. Op elke locatie is een kinder-EHBO geschoolde medewerker aanwezig.

Op onze locaties heeft elk kind één pedagogisch medewerker die op de groep werkt waar het kind is geplaatst, die de ontwikkeling van het kind volgt. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, collega’s en is verantwoordelijk voor de overdracht naar de school toe. Wij noemen dat mentorschap. Bij de start op de peuteropvang zal de pedagogisch medewerker, die de mentor is van het kind, dat duidelijk aangeven. Door dit mentorschap is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om het kind echt goed te leren kennen.

Bekijk vacatures

Team planning & administratie

Verwerken van inschrijvingen, toewijzingen aan locaties en administratie van alle belangrijke gegevens: Team planning & administratie regelt het allemaal. Bij vragen over de inschrijving, wachtlijsten en alle andere administratieve zaken kun je terecht bij Team planning & administratie. Dit team bestaat uit Nel Evertman en  Hester Janssen.

Bestuur en Management

De dagelijkse leiding van Zoople Beverwijk is in handen van:
Bestuurder, Nora Azarkan
Cluster Manager, Kelly Widurski-Buma
Directeur, Margret Snelleman

Coaches

Pedagogisch Coach-Beleidsmedewerker Elise Wietsma en Coördinator VE Margot Glashouwer.

De pedagogisch coach-beleidsmedewerker bij Zoople Beverwijk coacht de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse werkzaamheden. Zij draagt daarbij zorg voor het bevorderen van de pedagogische deskundigheid en de kwaliteit van het pedagogisch handelen. Daarnaast houdt zij zich bezig met ontwikkeling van het pedagogisch beleid en bewaakt zij de kwaliteit hiervan. De pedagogisch coach-beleidsmedewerker vertaalt beleid naar de concrete werkpraktijk.

De Coördinator VE (voorschoolse educatie) bij Zoople Beverwijk richt zich op het ontwikkelen en invoeren van het beleid voorschoolse educatie. De coördinator  draagt bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de voorschoolse educatie door middel van coaching, ondersteuning en het geven van advies aan de pedagogisch medewerkers op de werkvloer. De coördinator VE werkt actief samen met de basisscholen in de doorgaande lijn om de voorschoolse educatie zo goed mogelijk  te laten aansluiten bij de vroegschoolse educatie op de basisschool.  De coördinator VE is de schakel tussen gemeentelijk beleid VE, het beleid van Zoople en de uitvoering op onze werkvloer.

Wilt u ons plan over de inzet van de coaches inzien? Laat dit dan weten aan de pedagogisch medewerkers van de locatie en zij zorgen ervoor dat er contact met u wordt opgenomen.

Team pedagogisch ondersteuners

Soms vraagt de begeleiding van kinderen (tijdelijk) wat meer aandacht. Dan is het fijn als er een extra pedagogisch medewerkers op de groep komt die de vaste pedagogisch medewerker ondersteunt bij haar taken. Om op deze vraag flexibel te kunnen inspelen, zetten we bij Zoople pedagogische ondersteuning in op locaties waar dat wenselijk is. De pedagogisch ondersteuner begeleidt dan bijvoorbeeld activiteiten met kleine groepjes kinderen. Dit doet zij in overleg met de vaste pedagogisch medewerkers op de groepen.

Ons beleid

Pedagogisch beleid

In alle peuteropvang locaties wordt gewerkt met een VVE-programma (VVE = voor- en vroegschoolse educatie). Peuters die extra taalondersteuning nodig hebben kunnen met een doorverwijzing van het consultatiebureau twee extra dagdelen terecht op de peuteropvang en kan er gestart worden met VVE Thuis. Ouders spelen immers een grote rol in de ontwikkeling van hun kind.

Nieuwsgierig naar onze locaties?

Bekijk de locaties