Skip to main content

Welkom bij BSO de Regenboog.

BSO de Regenboog is gevestigd in basisschool De Wilgeroos. Wij zijn vijf dagen per week open met VSO en BSO.

Direct inschrijven
BSO de Regenboog

Een ‘thuis’ waar kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen ontspannen

Leren door te spelen

BSO de Regenboog is een professionele opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar waar de behoefte van kinderen en hun ouders centraal staan. Wij bieden een veilige, huiselijke en een uitdagende omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat ontwikkelen gaat bij onze BSO vooral door middel van spel.

Spel biedt kansen om vrienden te maken, om de wereld om je heen te leren kennen en te begrijpen, om regels te leren, en te begrijpen, om te fantaseren en te creëren en vooral om heel veel plezier te maken. Onze pedagogische medewerkers vervullen een belangrijke rol bij dat spelen. Zij bieden interessant spel aan, helpen kinderen op weg, dagen ze uit tot spel en nemen er zelf deel aan.

Een plek waar alle kleuren er mogen zijn!

Elk kind heeft z’n eigen ‘kleur’. De pedagogisch medewerkers benaderen de kinderen bemoedigend en hartelijk. Zij nemen de gevoelens van de kinderen serieus, en laten merken dat zij gewaardeerd worden. BSO de Regenboog gaat voor emotionele veiligheid en gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale competenties. De pedagogisch medewerker organiseert en begeleidt activiteiten waar de kinderen aan mee kunnen doen.

BSO de Regenboog biedt respect voor autonomie. Dat betekent ook dat er keuzevrijheid voor de kinderen is. Na een lange schooldag willen we de kinderen meegegeven dat ze even niets moeten. We bieden activiteiten aan, maar laten de keus bij de kinderen.

BSO de Regenboog is gevestigd in basisschool De Wilgeroos. Wij zijn vijf dagen per week open met VSO en BSO. Wij kunnen geen kinderen brengen of ophalen bij andere scholen als de school waar de BSO gevestigd is.

Landelijk Register Kinderopvang

Registratienummer: 184105766
Inspectierapporten: BSO de Regenboog | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Contact

Wilgenhoflaan 2
1944 TD Beverwijk
0251 300 372 / 06 599 333 87

Openingstijden

Maandag 7.15 tot 8.30 uur 14.15 tot 18.30 uur
Dinsdag 7.15 tot 8.30 uur 14.15 tot 18.30 uur
Woensdag 7.15 tot 8.30 uur 14.15 tot 18.30 uur
Donderdag 7.15 tot 8.30 uur 14.15 tot 18.30 uur
Vrijdag 7.15 tot 8.30 uur 14.15 tot 18.30 uur

Een rondleiding aanvragen op deze locatie?

Bel de locatie voor een afspraak